CORME

DATA DA CAPELA DA VIRXE DOS REMEDIOS .Un monxe mercedario chamado Juan Gago , levanta unha capela a Virxe da Mercé , que máis tarde chamouse “Nosa Señora dos Remedios”. Foise ampliando ao longo dos anos . A  Confraría  naceu co nome “Dulce Nome de Xesús “  no ano 1650.

-DATA BAUTISMO EN CORME DO ALMIRANTE MOURELLE

21 DE XUÑO DO 1750

LIBROS SACRAMENTAIS

-BAUTIZADOS ANO 1641

-CASADOS ANO 1722

-DEFUNTOS ANO 1722

CONFRARÍAS

-BON  XESÚS ANO 1707

-SACRAMENTO ANO 1789

 

 

Misas: domingos a las 11:00hs

Catequesis: domimgos a las 10:30hs